Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

16-010 Wasilków

ul. Mickiewicza 2

tel. 85 718 52 63

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 18 lipca 2019